Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ tư - 06/07/2016 20:18

Nguồn tin: SVEC

Những tin cũ hơn