Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau

(MPI) – Ngày 22/4/2020 đã diễn ra phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia và đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Đăng Khoa và đại diện các Sở, ngành có có liên quan.

Hình ảnh tại Phiên họp. Ảnh: MPI

Trình bày Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Đăng Khoa cho biết, Cà Mau là tỉnh cực nam của Tổ quốc, có diện tích biển lớn, diện tích đất nông nghiệp dồi dào, có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Phát triển và mở rộng tổ hợp khí-điện-đạm, phát triển công nghiệp năng lượng điện gió, điện mặt trời.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau có lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. Tỉnh cũng chú trọng phát triển thương mại, xây dựng bảo hộ các sản phẩm chủ lực như mật ong U Minh Hạ, cá khô bổi U Minh, tôm khô Rạch Gốc, cua Năm Căn … Phát triển mạnh kinh tế du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái.

Tỉnh Cà Mau có vùng biển rộng (trên 71 nghìn km2) là một trong 4 ngư trường đánh bắt thủy sản trọng điểm của cả nước, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, đồng thời phát triển cảng biển tổng hợp Hòn Khoai trở thành cảng biển trung chuyển tầm cỡ khu vực.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, chuyên gia phản biện TS. Ngô Công Thành, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được nghiên cứu chuẩn bị khá công phu. Tuy nhiên, Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch còn một số hạn chế cần được chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, cần bổ sung nội dung căn cứ lập quy hoạch theo Điều 20 Luật quy hoạch, gồm: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển; quy hoạch cao hơn và các quy hoạch cùng cấp thời kỳ trước. Cần xác định rõ yêu cầu về đối tượng dự báo, chỉ tiêu phải dự báo, phương pháp dự báo, mô hình dự báo, cơ sở dữ liệu và thông tin sử dụng cho dự báo nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của kết quả dự báo….

Theo chuyên gia phản biện TS. Hoàng Ngọc Phong, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo thuyết minh đã thể hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ đặt ra cho việc lập quy hoạch, cần sắp xếp lại các nội dung theo quy định. Hồ sơ trình thẩm định tỉnh Cà Mau đã có đầy đủ các tài liệu theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá quy hoạch thời kỳ trước chỉ mới tập trung đánh giá, rà soát các kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, thiếu những nội dung về rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch khác như quy hoạch ngành và lĩnh vực, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, …

TS. Hoàng Ngọc Phong cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết về việc lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ tới. Nhiệm vụ quy hoạch của Tỉnh được chuẩn bị công phu, Báo cáo thuyết minh rõ ràng, có tính đến những yêu tố đặc thù của Tỉnh. Về quan điểm mục tiêu nguyên tắc lập quy hoạch, nên đưa ra một số chỉ tiêu có tính định lượng.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi tới 18 Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia về quy hoạch đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ Nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Cà Mau.

Ông Định Trọng Thắng cho biết, việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Cà Mau đã thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, các chuyên gia phản biện, các nhà khoa học đã dành thời gian nghiên cứu, góp ý cho nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Càu Mau và cho biết, Tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia phản biện, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ thẩm định trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: MPI

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, tỉnh Cà Mau phối tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Đồng thời đề nghị Tỉnh xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau kèm theo với hồ sơ, cần nghiên cứu, học hỏi các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành, đặc biệt là vấn đề thể thức, cách trình bày và các thuật ngữ dùng chung.

Tại phiên họp, 20/20 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

Minh Hậu

Nguồn tin: Bộ Kế hoạch và Đầu tư