Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xây dựng "Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025" và đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2014.

Tác giả bài viết: http://svec.org.vn/uploads/tu-van/2014_05/29-4-2014qd-ubnd_phe-duyet-qh-gui-ubt.pdf

Nguồn tin: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam