Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Thứ bảy - 07/12/2013 10:26
Về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn