Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Báo cáo số 5148/BC-BKHĐT ngày 30/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2018 ước tính tăng 20,9%

(MPI) - Theo Báo cáo số 07/BC-TCTK ngày 29/01/2018 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2018 ước tính tăng cao ở mức 20,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2018 tăng 0,51%

(MPI) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2018 tăng 0,51% so với tháng 12/2017, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2017

(MPI) – Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 5 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính đến ngày 20/5/2017, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,15 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016

(MPI) – Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến ngày 20/6/2016, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

GDP năm 2015 ước tính tăng 6,68%

GDP năm 2015 ước tính tăng 6,68%

(MPI Portal) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Trong đó, quý I tăng 6,12%, quý II tăng 6,47%, quý III tăng 6,87%, quý IV tăng 7,01%.


Các tin khác

1 2  Trang sau