Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu mở đầu Hội thảo. Ảnh: MPI

Hội thảo Phương pháp và kết quả đo lường chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam

(MPI) - Ngày 04/12/2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã chủ trì Hội thảo Phương pháp và kết quả đo lường chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Chuyển đổi kinh tế và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(MPI) - Ngày 16/01/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione đồng chủ trì Hội thảo tham vấn các Đối tác phát triển về Chương trình Tài trợ chính sách phát triển hỗ trợ chuyển đổi Kinh tế và Tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong DPO).

Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Sáng ngày 13/12/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện các Bộ, ngành có liên quan, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK và phóng viên từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

(MPI) - Nhằm làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khuyến nghị những giải pháp chính sách cụ thể cho Việt Nam, ngày 15/5/2019 đã diễn ra Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: MPI

Đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030

(MPI) – Trong khuôn khổ xây dựng Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều (MDCR), ngày 16/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Ngoại giao và Trung tâm Phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức Tọa đàm MDCR đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030.

Ảnh minh họa - Nguồn: vov.vn

Một số vấn đề về đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

TCCS - Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay là vấn đề lớn cần tổng kết, tiếp tục nghiên cứu, và có cách thức phù hợp. Giải quyết hiệu quả mối quan hệ trên, chúng ta mới tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế

Đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế

TCCS - Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đang nổi lên với sức hấp dẫn, lôi cuốn và lan tỏa khắp thế giới. Điều này thật dễ hiểu bởi cho đến nay, chưa một quốc gia nào có thể khẳng định đã phát triển một cách bền vững, sáng tạo và bao trùm. Ngay ở các nước phát triển nhất, việc phát triển bền vững cũng chỉ là tương đối, phát triển sáng tạo cũng chỉ ở một vài lĩnh vực và phát triển bao trùm thì còn khó mà đạt được. Vì thế, phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đã trở thành một hướng đi mới thiết thực mà quốc gia nào cũng thấy cần thiết đáp ứng nhu cầu và mục tiêu trước mắt, cũng như lâu dài.

Yêu cầu hàng đầu trong đổi mới và hoàn thiện thể chế chính trị là tiếp tục tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - Nguồn: tuyengiao.vn

Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

TCCS - Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các kiến nghị

Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các kiến nghị

(MPI) – Để bắt nhịp với những diễn biến nhanh chóng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, một trong những cách thức phù hợp được Việt Nam đưa ra là đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startup). Đây là chia sẻ của Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Hồng Sơn tại Hội thảo chuyên đề “Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các kiến nghị”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, tổ chức ngày 02/5/2019 tại Hà Nội.

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ngày 04/7/2018, tại Học viện nông nghiệp Việt Nam, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công cao trong thời kỳ 4.0”.

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT VÙNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT VÙNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Ngày 29/6/2018, tại Trường Đại Học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hội thảo khoa học với chủ đề: “Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam bộ”

TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI  TỪ QUAN ĐIỂM CỦA K.MAXR ĐẾN THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NHIỆP 4.0

TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI TỪ QUAN ĐIỂM CỦA K.MAXR ĐẾN THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NHIỆP 4.0

Ngày 4/5/2018, tại Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, Do Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai và Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Tây Nguyên phối hợp tổ chức hội thảo chủ đề: “Vận dụng quan điểm của Các Mác về cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”

THẾ NÀO LÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CHO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO?

THẾ NÀO LÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CHO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO?

Ngày 27/4/2018, tại Học Viện Tài Chính, Hội thảo khoa học do học Viện tổ chức với chủ đề “Chính sách thuế, tài chính đặc thù cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Quốc Gia”.

Thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp cơ khí Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp cơ khí Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Ngày 11/01/2018, tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng lý luận Trung ương và Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp cơ khí Việt Nam trong thời gian tới".

Chất lượng tăng trưởng kinh tế và kinh tế chính trị trong phân bổ ngân sách: Góc nhìn chuyên gia

Chất lượng tăng trưởng kinh tế và kinh tế chính trị trong phân bổ ngân sách: Góc nhìn chuyên gia

(MPI) – Ngày 27/7/2018, dưới dự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tọa đàm về chất lượng tăng trưởng kinh tế và khía cạnh kinh tế chính trị trong phân bổ ngân sách của Việt Nam. Tham dự Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, TS. Huỳnh Thế Du, Trường Chính sách công và quản lý Fulbright, các thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Diễn đàn M&A Việt Nam 2018: “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới”

Diễn đàn M&A Việt Nam 2018: “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới”

(MPI) - Ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp báo cung cấp các thông tin chính thức về Diễn đàn M&A Việt Nam 2018. Đây là Diễn đàn thường niên lần thứ 10 do Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Việt Nam tổ chức với chủ đề “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/8/2018.

Kỷ nguyên Kinh tế trí tuệ nhân tạo: Bài học từ các điển cứu Harvard và tinh hoa thế giới

Kỷ nguyên Kinh tế trí tuệ nhân tạo: Bài học từ các điển cứu Harvard và tinh hoa thế giới

(MPI) – Đây là chủ đề của Diễn đàn thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế Việt Nam 2018 (Vietnam CEO Summit 2018) được diễn ra ngày 25/7/2018, tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn.

Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam

Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam

(MPI) – Đây là chủ đề của Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ và Đại sứ quán Ốt-xtrây-li-a phối hợp tổ chức ngày 12/7/2018. Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ về những kinh nghiệm của Ốt-xtrây-li-a cũng như các nước trên thế giới về phương thức thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc xử lý các vấn đề mới nổi của kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

(MPI) – Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.


Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1

Hôm nayHôm nay : 75

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22763

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3902041