Dự án: "Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long"

Dự án tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam

Dự án: "Quy hoạch tổng thể Vùng phát triển Kinh tế trọng điểm phía Nam"

Dự án đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam thực hiện nghiên cứu về Quy hoạch Tổng thể phát triển vùng (năm 1996).

Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh lập "Điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định sô 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/ 2018. Dự án do ThS. Bùi Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm.

Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lập "Điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2018. Dự án do Ths Trương Thanh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam làm chủ nhiệm.

Nghị quyết HĐND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang lập "Điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và đã được HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua tại Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND. Dự án do Ths Trương Thanh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam làm chủ nhiệm.

Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tp. Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân Tp. Long Xuyên, tỉnh An GIang xây dựng "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017.

Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An GIang xây dựng "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tịnh Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An GIang xây dựng "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017.

Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An GIang xây dựng "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tp. Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện chức năng nhiệm vụ về "Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ", Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân Tp. Châu Đốc, tỉnh An GIang xây dựng "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Hôm nayHôm nay : 155

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6678

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3871517