Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Thứ năm - 30/04/2020 10:26
Chỉ số sản xuất công nghiệp +1,8
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng -4,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu +4,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu +2,1
Khách quốc tế đến Việt Nam -37,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +12,9
Chỉ số giá tiêu dùng +4,90
Lạm phát cơ bản +2,96

Nguồn tin: www.gso.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn