Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai - 14/07/2014 10:02

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn