Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Thứ sáu - 26/10/2018 13:45
(MPI) - Trong chương trình làm việc tại Kỳ họp 6 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 23/10/2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật quy hoạch

Việc ban hành dự án Luật để sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 59 Luật quy hoạch.

Việc xây dựng dự án Luật này dựa trên các quan điểm: Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, các quy hoạch này đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, đảm bảo thống nhất với các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch, số 28/2018/QH14. Thứ tư, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 32 điều, trong đó có 31 điều quy định việc sửa đổi các luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.

Việc sửa đổi các luật này để bảo đảm đồng bộ với Luật quy hoạch, do đó không đề xuất chính sách mới so với các chính sách đã được đánh giá và thông qua tại Luật quy hoạch. Chính phủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã có đánh giá tác động của chính sách liên quan đến quy hoạch trong Báo cáo rà soát pháp luật về quy hoạch, Báo cáo đánh giá tác động của Luật quy hoạch đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2016.

Dự án Luật đã rà soát các quy định pháp luật hiện hành có nội dung quy định về quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, đồng thời đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để loại bỏ các quy hoạch sản phẩm này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quy hoạch (ví dụ quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển, quy hoạch về an toàn thông tin mạng...). Việc quản lý nhà nước về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể sẽ được thực hiện thông qua việc ban hành và áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm này sẽ góp phần xóa bỏ cơ chế xin-cho, loại bỏ những giấy phép không phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, qua đó tạo bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Đảm bảo đồng bộ và thống nhất của hệ thống quy hoạch

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Việc sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch cần thực hiện theo các nguyên tắc đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, cụ thể: Lấy quy định của Luật quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật quy hoạch. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất trong mỗi đạo luật, không trùng lặp, không xung đột giữa các văn bản trong hệ thống pháp luật.

Các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải bảo đảm thực hiện theo Luật quy hoạch; các luật chuyên ngành không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại Luật quy hoạch; bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ.

Cùng với đó, bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch, không quy định cùng một cấp có hai quy hoạch với nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, cần quy định cụ thể về: phạm vi, nội dung, bảo đảm không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch; thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch, trong đó cần bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với hội đồng thẩm định quy hoạch và cơ quan phê duyệt quy hoạch. Bên cạnh đó, không xem xét bổ sung các quy hoạch chưa được liệt kê tại Phụ lục I hay cụ thể hóa Danh mục các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định tại khoản 4 Điều 59 và điểm 39 Phụ lục II của Luật quy hoạch.

Đây là dự án Luật quan trọng, ảnh hưởng đến tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống quy hoạch. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cần bảo đảm không có sự trùng lặp về phạm vi, nội dung quy hoạch hay thời kỳ lập quy hoạch, không có sự chồng lấn giữa các loại quy hoạch và giữa các quy hoạch cùng loại, bảo đảm nguyên tắc về trật tự của hệ thống quy hoạch và bảo đảm tinh thần Luật quy hoạch về lập quy hoạch tích hợp đa ngành và phát triển đồng bộ./.

Tùng Linh

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Hôm nayHôm nay : 133

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2217

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3814616