Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư - 26/02/2020 09:40
(MPI) - Ngày 22/02/2020 đã diễn ra phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Tham dự Phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia. Về phía tỉnh Bình Phước có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cùng đại diện các Sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước Võ Sá cho biết, việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch căn cứ vào các văn bản quy định, hướng dẫn cũng như kết quả rà soát tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ trước. Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm 11 nội dung, 8 nguyên tắc, 5 quan điểm, trong đó quan điểm bao trùm là quy hoạch Tỉnh phải phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và điều kiện, đặc điểm cụ thể của tỉnh Bình Phước, tránh sự chồng chéo trong lập quy hoạch.

Nguyên tắc quan trọng nhất trong việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch lần này là đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các cấp quy hoạch. Mục tiêu quy hoạch làm căn cứ, công cụ, định hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trong đó mục tiêu bao trùm nhất là phải xây dựng Tỉnh thành điểm đến hấp dẫn, rút ngắn khoảng cách thu hẹp chênh lệch giữa Tỉnh với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như vùng Đông Nam Bộ. Muốn vậy, Tỉnh phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường sống, môi trường làm việc. Cùng với đó, phải cải thiện hạ tầng giao thông.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước Võ Sá nhấn mạnh, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, qua hơn 23 năm đổi mới, tái lập, tỉnh Bình Phước đã có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, tốc độ phát triển còn chậm, khoảng cách chênh lệch giữa Tỉnh với các tỉnh trong Vùng còn khá xa. Do vậy, mục tiêu lập quy hoạch lần này là quyết tâm rút ngắn khoảng cách chênh lệch bằng cách đưa ra các giải pháp chiến lược. Trên cơ sở đánh giá quy hoạch thời kỳ trước, xác định những tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để từ đó định ra chiến lược, định hướng đối với các ngành, lĩnh vực.

Tỉnh Bình Phước có đặc thù và lợi thế như quỹ đất dồi dào, trên 600 ngàn ha đất nông nghiệp và 70 ngàn ha đất khu công nghiệp. Tỉnh là thủ phủ của cả nước về cây cao su và cây điều. Bên cạnh đó, Tỉnh có nguồn lao động dồi dào, trên 50% so với dân số (dân số đạt khoảng 1 triệu dân). Tỉnh là cửa ngõ giáp giữa Tây Nguyên với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ…

Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra các mục tiêu chi tiết và để đạt mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với đô thị; xác định được các vùng động lực phát triển kinh tế. Đối với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, tập trung phát triển công nghiệp, trong đó có chế biến cao su, điều, gỗ…; phát triển công nghiệp hỗ trợ, mở rộng khu công nghiệp; tập trung vào ứng dụng công nghiệp công nghệ cao. Đối với nông nghiệp, phát triển cây điều, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cùng với đó, tập trung phát triển dịch vụ, đô thị…

Phiên họp đã nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định. Các ý kiến bày tỏ nhất trí với hồ sơ và nội dung trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo thuyết minh cơ bản đáp ứng yêu cầu nội dung và hình thức, thể hiện công phu, chi tiết, tuân thủ đúng quy định. Các nội dung quy hoạch được xác định rõ. Đồng thời đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, nội dung trình phê duyệt.

Tại Phiên họp, 21/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho biết, hồ sơ và nội dung trình thẩm định của tỉnh Bình Phước đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng thời đề nghị cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu rà soát, các nội dung về bố cục, tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, thống nhất tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch.

Quan điểm mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch, đề nghị rà soát tránh sự trùng lặp; Làm rõ hơn yêu cầu nghiên cứu, phương pháp tiếp cận đối với nội dung tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; Hoàn thiện báo cáo đánh giá quy hoạch thời kỳ trước. Sự tương thích giữa nội dung quy hoạch tỉnh đối với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng, do quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa được phê duyệt, do vậy trong quá trình lập quy hoạch, tỉnh Bình Phước cần chủ động phối hợp, cập nhật thông tin trong quá trình lập quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, liên kết, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch.

Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn để lập quy hoạch, chi phí xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và chi phí lập quy hoạch được thực hiện theo quy định của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Đề nghị cơ quan lập quy hoạch tiếp tục rà soát cụ thể một số khoản mục chi phí theo ý kiến góp ý của chuyên gia, các thành viên Hội đồng và theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu và nhấn mạnh, trong điều kiện thực tế hiện nay, việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tỉnh.

Ông Huỳnh Anh Minh cho rằng, qua các ý kiến rất sâu, trách nhiệm, tâm huyết của các chuyên gia, thành viên Hội đồng cho thấy, nội dung trình thẩm định của Tỉnh vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp thu, chỉnh sửa. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch để nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh sớm được ban hành, là tiền đề để tỉnh Bình Phước thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đề ra, phù với nhu cầu phát triển của Tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng. Đồng thời đề nghị tỉnh Bình Phước điều chỉnh lại niên độ quy hoạch đến năm 2050 để phù hợp với Luật quy hoạch. Về tiến độ thực hiện, Thứ trưởng lưu ý đến việc kết thúc thời kỳ quy hoạch trước của tỉnh Bình Phước (kết thúc vào năm 2021), bởi điều này còn liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định của pháp luật, không quy định phải dùng nguồn ngân sách Trung ương hay địa phương để xây dựng quy hoạch mà phải là vốn đầu tư công. Về việc Tỉnh mong muốn được sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện xây dựng quy hoạch, Thứ trưởng cho biết, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo xây dựng nguyên tắc tiêu chí, trong đó nguồn vốn dành cho quy hoạch sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương không phải là đối tượng ưu tiên hàng đầu, do vậy, nguồn vốn xây dựng quy hoạch sẽ nằm trong số vốn được cân đối của Tỉnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu. Ảnh: MPI

Về các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ, nội dung trình, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, tỉnh Bình Phước có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định./.

Nguồn tin: Tùng Linh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6684

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3871523