Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bảy - 28/03/2020 13:45
(MPI) - Tại Phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 26/3/2020 tại Trung tâm Điều hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 20/21 thành viên Hội đồng biểu quyết thông qua báo cáo nhiệm vụ Lập quy hoạch của tỉnh Trà Vinh với điều kiện có tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp.
Phát biểu tại Phiên họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh có lợi thế chiến lược trong phát triển nông nghiệp, tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp, liên kết vùng phục vụ phát triển nông nghiệp, hội nhập quốc tế, có bờ biển dài hơn 64km.

Với vị trí nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, thông ra biển Đông bằng cửa Cung Hầu và cửa Định An, tỉnh Trà Vinh có tiềm năng và vị thế lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển kinh tế biển như cảng biển, du lịch biển, khu công nghiệp và đô thị ven biển…Trong chủ trương phát triển kinh tế biển ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh được Chính phủ chọn là Tỉnh trọng điểm phát triển cả về thủy sản lẫn thế mạnh trong giao lưu quốc tế, phát triển cảng nước sâu, tạo cửa ngõ ra Biển Đông cho toàn Vùng.

Tỉnh Trà Vinh hiện có khu kinh tế Định An, khu công nghiệp Long Đức, Cầu Quan, Cổ Chiên, 05 cụm công nghiệp, 13 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các ngành công nghiệp chế biến tôm đông lạnh, gạo xay xát, giày dép, than hoạt tính, may mặc… và một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

Bên cạnh phát triển các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 2, Duyên Hải 3, Tỉnh còn có tiềm năng lớn trong phát triển điện gió với quy mô công suất khoảng 1.780 MW tập trung tại thị xã Duyên Hải. Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh sẽ xây dựng 06 dự án nhà máy điện gió tại 06 bãi bồi ven biển thuộc huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Theo Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi lập quy hoạch Tỉnh bao gồm 09 đơn vị hành chính, thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và 07 huyện, Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải. Tổng diện tích tự nhiên 2.385.2 kmvà phần không gian biển được xác định theo Luật biển Việt Nam.

Mục tiêu việc lập quy hoạch Tỉnh nhằm đưa ra các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Tỉnh. Đồng thời, đưa ra định hướng phân bố không gian có tính chiến lược các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để có công cụ pháp lý cho việc quản lý và huy động nguồn lực phát triển dài hạn, nguyên tắc lập quy hoạch cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch theo Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật quy hoạch.

Việc xây dựng quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm 15 nội dung và 19 nhiệm vụ, bao gồm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập và xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu có liên quan đến Tỉnh; Xác định căn cứ lập quy hoạch, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch Tỉnh; Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Tỉnh; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh Trà Vinh xác định quan điểm phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm và mục tiêu xây dựng kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển Tỉnh; Xác định mục tiêu tổng quát phát triển Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, xác định các ngành kinh tế quan trọng, mục tiêu phát triển từng ngành, lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội của Tỉnh. Xây dựng các phương án phát triển như quy hoạch hệ thống đô thị, phát triển mạng lưới giao thông, mạng lưới cấp điện, viễn thông, thủy lợi, cấp thoát nước, các khu xử lý chất thải, kết cấu hạ tầng xã hội…

Tại Phiên họp, đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030 và cho biết, thành phần hồ sơ trình thẩm định đủ điều kiện để tổ chức thẩm định, kế hoạch lập quy hoạch về cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, cần chi tiết hóa các mốc thời gian kèm các báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung của quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ đề ra và tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch. Đồng thời, bám sát quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật quy hoạch, Điều 11 và Điều 13 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Về căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, cần nghiên cứu rà soát bổ sung các chiến lược, quy hoạch ngành, quốc gia có tầm nhìn sau năm 2020 bổ sung căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch. Các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch, dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch nêu trong Báo cáo thuyết minh đã thể hiện định hướng phát triển của tỉnh Trà Vinh.

Về cấu trúc Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh về cơ bản đã thể hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên cần sắp xếp lại bố cục của báo cáo theo quy định tại Điều 15 Luật quy hoạch…

Tham gia ý kiến thảo luận, các đại biểu đánh giá cao nội dung lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia và thành viên Hội đồng cho rằng, nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh nhìn chung đầy đủ, khá chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện của Tỉnh. Tuy nhiên, để tăng tính khả thi và phục vụ tốt hơn cho quá trình lập quy hoạch, Tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đã được góp ý.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn cho Dự thảo. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh trong giai đoạn tới.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, qua đó giúp tỉnh Trà Vinh hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời đề nghị Tỉnh hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước và tiêu chí đánh giá; hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, rà soát các khoản mục chi phí lập quy hoạch theo quy định trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định./.

 

Mai Phương

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 142

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22830

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3902108