Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ nhật - 03/05/2020 10:03
(MPI) – Phát biểu tại Phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 22/4/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, Bạc Liêu là Tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, hạn mặn, nước biển dâng, ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Do vậy công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các định hướng cũng như góp phần thúc đẩy phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tỉnh.
Tham dự Phiên họp trực tuyến, tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia. Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu có đại diện Lãnh đạo Tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể, ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp Tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: MPI

Theo Báo cáo trình thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, những vấn đề cần tính đến khi lập quy hoạch Tỉnh tiếp tục xác định giao thông là khâu đột phá hàng đầu, tạo sự bứt phá trong liên kết kinh tế giữa Bạc Liêu và các tỉnh lân cận. Nông nghiệp vẫn là thế mạnh của Tỉnh, chú trọng phát triển vùng nuôi tôm bền vững, đầu tư thích đáng cho hạ tầng thủy sản, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là thế mạnh của Tỉnh là tiền đề cho phát triển ngành công nghiệp năng lượng.

Đồng thời, phát triển du lịch là một thế mạnh của Tỉnh, lấy du lịch làm tiền đề cho phát triển thương mại, kết hợp giữa thương mại với du lịch để xây dựng các đô thị sinh thái, phát triển giáo dục đào tạo và y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trụ cột cho sự phát triển của Tỉnh, phát triển kinh tế biển, trong đó, chú trọng đầu tư cho các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiệt hại đối với người dân.

Tỉnh Bạc Liêu đưa ra các quan điểm lập quy hoạch nhằm đảm bảo phù hợp, tính tổng thể, đồng bộ, phát triển hài hòa, đánh giá đầy đủ giá trị địa kinh tế, chính trị của Tỉnh, các tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của Tỉnh. Đảm bảo tính khả thi trong triển khai, tính công khai, minh bạch.

Mục tiêu lập quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Bạc Liêu sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Đồng thời là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của tỉnh Bạc Liêu.

Quy hoạch Tỉnh sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các đột phá chiến lược, đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian địa bàn Tỉnh hiện nay. Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để hướng tới phát triển bền vững trên cả 03 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong dài hạn.

Về nguyên tắc lập quy hoạch Tỉnh dựa trên 17 nội dung chính của quy hoạch, nguyên tắc phải đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống, bền vững, dài hạn, khả thi, thích ứng, đảm bảo tính kế thừa và tính mở để tiếp cận các phương pháp quy hoạch hiện đại, đảm bảo tính thị trường trong việc huy động các yếu tố, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như trong xây dựng định hướng phát triển, đảm bảo tính liên kết không gian, thời gian trong quá trình lựa chọn các công cụ sử dụng trong hoạt động quy hoạch.

Các nội dung đề xuất được tích hợp trong quy hoạch Tỉnh được xây dựng theo Luật quy hoạch, tích hợp những nội dung từ ngành, lĩnh vực và địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc Tỉnh gồm 31 nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch Tỉnh, 24 nội dung đề xuất đối với ngành, lĩnh vực và 07 nội dung đề xuất đối với cấp huyện.

Tham gia phản biện, chuyên gia Ngô Công Thành, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, nhìn chung các yêu cầu, nội dung hồ sơ trình thẩm định được chuẩn bị đầy đủ, tuân thủ theo quy định của Luật quy hoạch và các văn bản có liên quan. Tuy nhiên, về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch cần rà soát lược bỏ các văn bản không đúng đối tượng, như các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch đã bị bãi bỏ theo quy định của Luật quy hoạch, các văn kiện, đề án chương trình không phải là chiến lược quy hoạch, đồng thời bổ sung các danh mục, văn bản liên quan đến quy hoạch, chiến lược còn thiếu.

Về phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn Tỉnh chưa bám sát yêu cầu của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, cần bổ sung về tiêu chí thách thức xác định ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh trong các lĩnh vực công, nông nghiệp dịch vụ để có cơ sở lựa chọn ra một số ngành ưu tiên phát triển trong thời kỳ quy hoạch…

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030 và cho biết, cấu trúc báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu về cơ bản đã thể hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đặt ra, tuy nhiên đề nghị sắp xếp lại bố cục của báo cáo theo quy định của Luật quy hoạch.

Về các căn cứ lập quy hoạch, đề nghị cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu rà soát, bổ sung các băn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới địa phương trong cùng giai đoạn phát triển, các quy hoạch cấp cao hơn, các quy hoạch thời kỳ trước.

Về các nội dung trong nhiệm vụ lập quy hoạch, đề nghị xác định rõ phần phạm vi lãnh thổ không gian biển để làm căn cứ giao nhiệm vụ cho tư vấn lập quy hoạch. Đồng thời, phân biệt rõ yêu cầu đối với phương pháp lập quy hoạch, có một số nội nội dung trùng với nguyên tắc của hoạt động quy hoạch và yêu cầu đối với nội dung quy hoạch.

Về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch cần chú trọng yêu cầu sử dụng nguồn thông tin, dữ liệu thu thập từ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn, đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ sớm tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MPI

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, qua đó giúp tỉnh Bạc Liêu hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, cho biết, hiện có một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quyết định này được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Bạc Liêu có thể tham khảo để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại phiên họp, 21/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

Mai Phương

Nguồn tin: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Hôm nayHôm nay : 94

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6617

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3871456