Hội nghị Thẩm định quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bảy - 04/11/2023 11:26
(MPI) - Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh có nhiệm vụ cụ thể hóa nội dung quy hoạch cấp quốc gia; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Vì thế, quy hoạch tỉnh sẽ là kim chỉ nam cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và là chỉ dẫn để thu hút đầu tư phát triển mang lại những giá trị mới cho Sơn La.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trên đây là nội dung phát biểu của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tham dự Hội nghị.

Hội nghị diễn ra chiều ngày 15/8/2023 với sự tham dự của thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia - ủy viên phản biện; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Sơn La có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Thay mặt Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Trần Quốc Phương hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan tỉnh Sơn La trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Sơn La được lập trong bối cảnh có những thuận lợi là chúng ta đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt. Đây là căn cứ rất quan trọng để Sơn La xem xét, cụ thể hóa những định hướng phát triển trên địa bàn.

Sơn La là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển thủy điện và năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch và công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, Sơn La có vai trò là “phên dậu” của quốc gia trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ, phát triển rừng và an ninh nguồn nước; là nơi cung ứng điện lớn cho quốc gia, là nơi có sự phát triển vượt bậc về nông nghiệp hàng hóa.

Tuy nhiên, Sơn La cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là chất lượng tăng trưởng chưa cao, hiệu quả đầu tư còn thấp; Năng suất lao động có xu hướng giảm; Các yếu tố phát triển chiều rộng đã được sử dụng, khai thác, trong khi động lực cho phát triển theo chiều sâu (chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và quản lý, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường khai thác thị trường, ...) chưa được chú ý thỏa đáng... Những điểm hạn chế, tồn tại trên cần phải được khắc phục, giải quyết trong bản quy hoạch thời kỳ mới, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương gợi ý một số nội dung để các thành viên, ủy viên Hội đồng thẩm định tập trung trao đổi, thảo luận nhằm giúp tỉnh Sơn La phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bố trí được không gian phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả; giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ trong công tác triển khai lập quy hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, với mục tiêu để xác định tầm nhìn phát triển trong trung và dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước và xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Ông Hoàng Quốc Khánh cho biết, thực hiện Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Công văn số 6356/BKHĐT-QLQH ngày 08/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã có báo cáo về việc rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Sơn La trình Hội đồng thẩm định đưa ra quan điểm phát triển kinh tế đến năm 2030 theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực gắn với mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, nhanh, bền vững, trong đó phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành Công nghiệp Năng lượng, Chế biến, Chế tạo và Du lịch là mũi nhọn đột phá; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các Tỉnh lân cận trong vùng và cả nước.

Tầm nhìn của quy hoạch tỉnh Sơn La giữ vững sự cân bằng giữa xã hội - kinh tế - môi trường. Trong đó lấy phát triển và gia tăng giá trị kinh tế xanh, nhanh, bền vững là chiến lược chủ đạo. Dựa trên vai trò, vị trí là trung tâm tiểu vùng Tây Bắc, định hướng của khung phát triển, tỉnh Sơn La xác định bốn không gian kinh tế đặc trưng hỗ trợ lẫn nhau.

Với mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh trở thành một trong những tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc; trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt Nam - Lào và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Tỉnh Sơn La xác định các khâu đột phá về các ngành, lĩnh vực kinh tế; về chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh trong liên kết Vùng; về phát triển không gian lãnh thổ; các nền tảng phát triển khác.


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác lập quy hoạch của tỉnh Sơn La, bám sát quy định của pháp luật về quy hoạch; Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành quốc gia. Đồng thời tập trung cho ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch như sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung vào nội dung quy hoạch; Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 27 của Luật Quy hoạch về quy trình lập, căn cứ lập quy hoạch, yêu cầu về nội dung quy hoạch và quy định về quy hoạch tỉnh.

Đại biểu cũng cho ý kiến về một số nội dung của quy hoạch, trong đó tập trung đánh giá đầy đủ các yếu tố điều kiện đặc thù, thực trạng phát triển. Việc xác định các tồn tại, hạn chế cần giải quyết, nhất là liên quan đến sự thay đổi khó lường và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, thiên tai; sự đảm bảo của hạ tầng giao thông kết nối với khu công nghiệp, khu du lịch, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung… Đồng thời thảo luận về sự phù hợp và tính khả thi của việc lựa chọn phương án phát triển, nhất là trong bối cảnh mới, xu thế mới, mô hình kinh đang chuyển dịch (tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế về phát thải,...); về sự phù hợp các quan điểm, mục tiêu theo quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, thể hiện khát vọng phát triển của tỉnh; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng mà tỉnh đã đề xuất tập trung vào một số ngành nông nghiệp, thủy sản, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo có tiềm năng, thế mạnh của mình.

Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ nhất trí với các nội dung báo cáo tại Hội nghị và đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp lược bỏ các văn bản quy định để đảm bảo sự phù hợp; đánh giá điều kiện tiềm năng lợi thế phải tập trung vào những nội dung điểm nhấn, tránh dàn trải. Đồng thời cho rằng, tỉnh Sơn La có tiềm năng về nông nghiệp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, vậy cần xác định rõ sản phẩm chủ lực; cần nêu vị thế của tỉnh Sơn La so với các tỉnh khác.

Đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể đánh giá thực trạng ngành, lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng những năm gần đây; vấn đề sụt giảm kinh tế; quy mô sản lượng, chất lượng của sản phẩm thế mạnh; thế mạnh về du lịch quá rõ nhưng chưa thể hiện rõ sự kết nối lĩnh vực này đối với cả vùng. Về nguồn lực đầu tư, cần rà soát các số liệu; làm rõ hơn vấn đề đô thị hóa thấp; đánh giá hạ tầng giao thông có đáp ứng yêu cầu kết nối liên vùng và nội vùng;…từ đó tìm ra nút thắt trong phát triển của tỉnh; cần đánh giá cơ sở hệ thống giáo dục; về nhu cầu sử dụng đất; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để tìm ra định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến các thành viên, ủy viên phản biện của Hội đồng thẩm định đã xem xét, biểu quyết vào phiếu đánh giá đối với quy hoạch tỉnh Sơn La; Báo cáo ĐMC và dự thảo Báo cáo thẩm định với kết quả 100% đồng ý với điều kiện có chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh phát biểu tiếp thu, giải trình tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Minh cảm ơn Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc cho tỉnh Sơn La. Đây là những chỉ dẫn, những gợi mở quan trọng để tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đảm bảo khoa học, phù hợp; huy động hiệu quả được các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để tỉnh phát triển toàn diện trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, UBND tỉnh Sơn La sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia phản biện, tiếp tục triển khai các quy trình để hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Lê Hồng Minh cũng nhấn mạnh đến nội dung đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/03/2022. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình hoàn thiện và triển khai quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu là tỉnh phát triển khá trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc; phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến phát biểu và thống nhất với một số nội dung được các đại biểu nêu. Để sớm hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung như vai trò, vị trí của tỉnh đối với vùng; làm rõ hơn kết quả thực hiện các quy hoạch thời kỳ trước, các điểm nghẽn phát triển, từ đó xác định các giải pháp khả thi cho thời kỳ tới; bổ sung luận chứng phương án xác định các động lực phát triển; đóng góp của các ngành, lĩnh vực vào tăng trưởng chung của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; triển khai rà soát nhu cầu sử dụng đất phù hợp với chỉ tiêu tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; rà soát định hướng tổ chức không gian phát triển, kết nối với vùng và cả nước.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng rà soát lại việc tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ Quy hoạch; Lập Báo cáo tiếp thu, giải trình bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia, ý kiến tham gia của các đại biểu; Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch. Chịu trách nhiệm về tính chính xác về nội dung, thông tin, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch tỉnh kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng lưu ý thêm, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Do vậy, trong quá trình hoàn thiện tỉnh Sơn La cần nghiên cứu, triển khai áp dụng theo quy định mới đối với quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Nguồn tin: Theo Tùng Linh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bài mới
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Hôm nayHôm nay : 155

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22843

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3902121